Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää

Jokainen ihminen, asiakas, yritys arvostaa yksityisyyttä, niin myös me. Siksi olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi niin asiakkaana kuin yksityishenkilönä ja noudattamaan kaikkia tietojesi käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä.

Toimintamme edellyttää henkilö- ja yritystietojen keräämistä ja käsittelyä. Tietosuojaperiaatteemme kuvaavat mihin tarkoituksiin, mitä tietoa keräämme ja käsittelemme, ketkä tietoa käsittelevät sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Keskeiset periaatteemme

Henkilö- ja yritystietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- tai sopimussuhde tai rekisteröidyn antama suostumus. Pyrimme toiminnassamme varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään varmimmalla mahdollisella tavalla sekä yrityksemme sisällä että alihankkijoidemme toiminnassa. Sitoudumme suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä ja tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Yritys: PoMa Group Oy,Y-tunnus: 3004472-5
Osoite: Puutarhakatu 45, 20100 Turku

Puhelin: 0201278870, Sähköposti: info@hotelcomp.fi

2. REKISTERIN NIMI

PoMa Group Oy:n asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietosisältöjä riippuen siitä, onko kyseessä yksityishenkilön tai yritysasiakkaan asiakkuus:

  • etu- ja sukunimi
  • titteli ja tiedot yrityksestä (yritysasiakkaan työntekijää koskevat tiedot)
  • sähköpostiosoite, osoite ja matkapuhelinnumero
  • asiakas-, yhteistyö- tai asiointihistoriaa koskevat tiedot kuten: yhteydenotot, tarjous-, tilaus-, osto- ja muut sopimustiedot, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön *
  • asiakkaan itse oma-aloitteisesti antamat personoivat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät ammatilliset kiinnostuksen kohteet
  • ostohistoria (tapahtumahistoria)
  • suoramarkkinointiluvat ja kiellot
  • tekniset tiedot kuten IP-osoite ja käytettävä selain
  • evästetiedot
  • asiakkuutta koskeva kommunikaatio

Edellä mainittujen tietojen muutostiedot.

4. TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoa rekisteröidyltä itseltään muun muassa asiakkuuden syntymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös esimerkiksi PoMa Group Oy:n tai sen lukuun toimivan kumppanin palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella (esimerkiksi evästeitä käyttämällä), rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista lähteistä.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Tietoja voidaan käyttää asiakkuuden hallinnointiin, tunnistautumiseen, tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, suoramarkkinointiin, asiakastutkimuksiin, uutiskirjeisiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin. Liiketoiminnan kehittämiseen ja siihen liittyvien palveluiden kehittämiseen. Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin toteuttamiseen, väärinkäytösten ehkäisyyn, maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään.
Paremman asiakaspalvelun toteuttamiseen.

PoMa Group Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, tuotanto-, paino- ja jakelutehtäviin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. PoMa Groupin alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Tietoja käsitellään asiakkaan ja PoMa Group Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Tietojesi käsittelyssä PoMa Group voi käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU/EES-alueen ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta. PoMa Group vastaa, että tietojen siirto tapahtuu asianmukaisella ja lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN SUOJAUS

PoMa Group pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt PoMa Groupin työntekijät ja PoMa Groupin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

6. TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan niin, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti voimme joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla.

7. TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu asiakas- ja suoramarkkinointirekisteriin. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti joko sähköpostitse osoitteeseen info@hotelcomp.fi tai postitse osoitteeseen Eerikinkatu 37 LH 1a, 20100 Turku.
Asiakkaana sinun tulee esittää tiedon etsimisen kannalta tarpeelliset seikat ja varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan mahdollisesti evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta. Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että PoMa Group on käsitellyt tietoja lainvastaisesti. Vastustamisoikeus ei koske sellaista tietojen käsittelyä, johon laki velvoittaa PoMa Groupia.

PoMa Group oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä. Asiakkaana sinun tulee ottaa yhteyttä PoMa Groupiin tiedon korjaamiseksi.
Sinulla on oikeus kieltää PoMa Groupia käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä meihin. Sinulla on oikeus vaatia tietojen poistamista siltä osin, kun PoMa Groupilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoa. Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan (pääsääntöisesti noin kuukauden) kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan sekä asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan, kun osapuolet voivat esittää vaatimuksia toisiaan kohtaan asiakassuhteeseen liittyen. Lainsäädäntö (kuten kirjanpito- ja oikeusvaateen vanhenemista koskeva lainsäädäntö) voi asettaa velvollisuuksia käsittelyajoista.

Sinulla on oikeus valittaa viranomaiselle, mikäli PoMa Group ei ole noudattanut tietosuojalainsäädäntöä.

9. EVÄSTEET

PoMa Groupin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Jotta verkkosivut toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla, sinun on sallittava verkkoselaimesi evästeiden käyttö. Evästeillä kerätään teknistä tietoa ja tietoa sivujen käyttötavoista. Näiden tietojen avulla verkkosivuja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Voit tarvittaessa poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto otetaan pois käytöstä, voi osa verkkosivujen toiminnoista hidastua tai pääsy joihinkin osioihin estetään kokonaan.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Palveluidemme jatkokehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille sekä uutiskirjeen tilaajille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

11. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla asiakaspalveluumme info@hotelcomp.fi, josta pyyntösi ohjataan oikeille vastuuhenkilöille.

PoMa Group käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojasi näiden periaatteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan nämä tietosuojaperiaatteet huolellisesti.

Saatamme myös tehdä päivityksiä näihin periaatteisiin toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Toimitusehdot

HotelComp-verkkokaupan ja suoraan myyntipalvelun kautta tapahtuvan tilauksen käyttö- ja sopimusehdot

HotelComp-verkkokauppa on PoMa Group Oy:n (3004472-5) ylläpitämä, yrityksille ja julkisen alan toimijoille tarkoitettu verkkokauppa. Verkkokaupan palveluita voivat käyttää yritykset ja muut yhteisöt. Yksityishenkilöt eivät voi käyttää HotelComp-verkkokaupan palveluita. Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan HotelComp.fi-verkkokaupan välityksellä ostettavien tuotteiden tai suoraan myyntipalvelun kautta tapahtuviin tilauksiin PoMa Group Oy:n ja sen asiakkaiden välillä. Kehotamme perehtymään näihin ehtoihin.

Tilaamalla tuotteita ja palveluita HotelComp-verkkokaupan kautta tai suoraan myyntipalvelun kautta asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Verkkokaupassa asiointi ja rekisteröityminen

Tehdäkseen tilauksen HotelComp -verkkokaupasta, asiakkaan tulee olla rekisteröitynyt HotelComp B2B -verkkokaupan asiakkaaksi. Rekisteröityminen edellyttää voimassa olevaa y-tunnusta, toimivaa sähköpostiosoitetta sekä postiosoitetta Suomessa. Asiakkaan tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on tarvittaessa velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta PoMa Group Oy:lle.

Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta tunnuksia kolmannelle osapuolelle ja pitämään tunnukset salaisina. Rekisteröitynyt asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista ja tehdyistä tilauksista HotelComp -verkkokaupassa. Mikäli asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin, asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta välittömästi PoMa Group Oy:lle. PoMa Group Oy:llä on oikeus jäädyttää asiakkaan tunnukset ilman ennakkoilmoitusta, jos PoMa Group Oy epäilee asiakkaan tunnuksia käytettävän väärin.

Rekisteröityminen on maksutonta. HotelComp-verkkokaupan asiakkaaksi rekisteröidytään osoitteessa https://www.hotelcomp.fi/account/register/ Asiakasta kehotetaan perehtymään huolellisesti asiakkuuden sääntöihin ja tietosuojaselosteeseen ennen asiakkaaksi rekisteröitymistä. Säännöt ja tietosuojaseloste löytyvät osoitteesta https://www.hotelcomp.fi/privacy Rekisteröitynyt asiakas voi tarkastella aikaisempia tilauksiaan omilta sivuilta ja seurata myös uusimman tilauksen toimituksen etenemistä.

Asiakastiedot ja tietosuoja

PoMa Group Oy käsittelee asiakkaalta saatuja ja asiakkaan antamia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojasääntelyn sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Asiakkaiden tiedot tallennetaan PoMa Group Oy:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Tietosuojaseloste, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin, on nähtävissä osoitteessa https://www.hotelcomp.fi/privacy

Tilaaminen

Tuotteet verkkokaupassa tai suoraan myyntipalvelusta myydään myyntierissä, jonka koko on määritelty kunkin tuotteen ja tarjouksen mukaisesti. Yhden tilauksen yhteydessä voidaan hyödyntää kerrallaan ainoastaan yksi verkkokaupan asiakkaalle tarjoama etu, kuten etukoodi tai muu vastaava.

Viestintä HotelCompin asiakkaiden kanssa tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. Asiakkaana hyväksyt, että kaikki sähköisessä muodossa toimitetut sopimukset, tiedotteet sekä muut viestit ovat yhtä sitovia kuin kirjallisessa muodossa toimitettavat viestit.

PoMa Group Oy ei vastaa siitä, että kaikkia verkkokaupassa esiteltäviä tuotteita on saatavilla heti. Yritys pyrkii kuitenkin siihen, että verkkokaupassa näkyy aina ajantasainen tieto tuotteista ja niiden saatavuudesta. PoMa Group Oy pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa tuotteita tai palveluita tai lopettaa niiden valmistamisen ilman vastuuta tai erillistä ilmoitusta.

Tilattaessa verkkokaupasta tai suoraan myyntipalvelusta asiakasta sitova kauppasopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa ja saanut eritellyn tilausvahvistuksen sisältäen toimituspäivän, -tavan ja kulun. Tilauksessa asiakas sitoutuu ostamaan tilauksessaan yksilöidyt tuotteet ja palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan tilausvahvistuksensa sisältö huolellisesti. PoMa Group Oy lähettää tilaajalle sähköpostitse asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen tilausvahvistuksen. PoMa Group Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.

Asiakkaan tulee tarkistaa, että vahvistus vastaa sisällöltään asiakkaan tekemää tilausta.

PoMa Group Oy pidättää oikeuden peruuttaa tilausvahvistuksensa missä tahansa vaiheessa ennen kuin asiakas on vastaanottanut tilatut tuotteet tai palvelut, jos PoMa Group Oy:llä on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Jos PoMa Group Oy peruuttaa tilauksen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen ja asiakas on jo maksanut tilauksen, PoMa Group Oy hyvittää peruutusta vastaavat maksut viivytyksettä.

PoMa Group Oy ei vastaa siitä, ettei asiakkaan tilaus tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyden toimimattomuuden vuoksi.

Tuotteiden hinnat

HotelCompin hinnat ovat euroissa (eur). Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0%). Tilausvaiheessa hintoihin lisätään arvonlisävero (24%). Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen toimitettavassa tilausvahvistuksessa.

Tuotteen hinta on HotelComp -verkkokaupan sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä näkyvä hinta tai tarjouksen mukaan tarjottu hinta. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Tuotteiden ja toimitusten hintoja päivitetään säännöllisin väliajoin. PoMa Group Oy varaa oikeuden teknisistä tai inhimillisistä virheistä aiheutuviin hintojen korjauksiin ja tarkistuksiin. Mikäli on annettu virheellinen hintatieto, ja virhe on sillä tavoin selvä, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhe (esim. hinta on poikkeuksellisen alhainen verrattuna todelliseen hintaan tai yleiseen hintatasoon), PoMa Group Oy ei ole velvoitettu myymään tuotetta virheellisellä hinnalla.

Toimitus

PoMa Group Oy toimittaa myymänsä tuotteet asiakkaalle kolmannen osapuolen kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen perusteella. Tilausten toimitus on mahdollinen postin toimipaikkoihin tai Manner-Suomessa osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan. Kunkin tilauksen toimituskulut vahvistetaan tilausvahvistuksessa.

PoMa Group Oy:n sopimustoimittajat toimittavat tilaukset asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Asiakkaan toimipisteeseen tilaukset toimitetaan arkisin klo 8-16 välisenä aikana. Isokokoiset tuotteet toimitetaan ainoastaan asiakkaan toimipisteeseen. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa siihen, että tilaus voidaan toimittaa asianmukaisesti muun muassa antamalla oikeat tiedot ja käytännön ohjeet tilauksen toimittamista varten. Postin toimipisteeseen toimitetut tuotteet ovat noudettavissa sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut saapumisilmoituksen postista.

Tuotteiden toimitusajat ovat: 1) varastotuote (3-7 arkipäivää), 2) tilaustuote (4-6 viikkoa) ja 3) erikseen sovitut projektikohtaiset toimitusmyyntituotteet / -palvelut sopimuksen mukaan. Kunkin tuotteen toimitusaika vahvistetaan asiakkaalle tilauskohtaisesti.

Toimitusajat ovat arvioita. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy ilmoitetusta, PoMa Group Oy pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan asiakkaalle uuden arvion toimitusajankohdasta. Mikäli PoMa Group Oy on lähettänyt tilauksen ajoissa, mutta kuljetusliikkeen jakelussa tapahtuu jokin häiriö esim. postin jakelu on ruuhkautunut, ei PoMa Group Oy vastaa toimituksen myöhästymisestä.

Tilaus voidaan tarvittaessa jakaa useampaan lähetykseen. Jos tilaus toimitetaan useammassa erässä, PoMa Group Oy veloittaa toimituskulut ainoastaan yhden toimituserän osalta. PoMa Group Oy varaa oikeuden olla toimittamatta tilausta, mikäli tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ei ole enää saatavilla. Kauppa katsotaan tällöin purkautuneeksi, ja PoMa Group Oy palauttaa asiakkaalle vastaanottamansa maksusuoritukset. Tällaisissa tapauksissa PoMa Group Oy on yhteydessä asiakkaaseen ja sopii toimenpiteistä.

PoMa Group Oy ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei voida toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten siksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen.

Mikäli asiakas ei toimitushetkellä vastaanota tuotteita asiakkaan toimipisteessä tai ei seitsemän työpäivän kuluessa saapumisilmoituksesta nouda tuotteita postin PoMa Group Oy:lle. Tällöin PoMa Group Oy säilyttää tuotteita asiakkaan lukuun 30 päivän ajan, jonka aikana asiakas voi itse noutaa tuotteet PoMa Group Oy:ltä maksamalla kaikki PoMa Group Oy:lle aiheutuneet ylimääräiset toimitus-, varastointi- ja muut kustannukset.

Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat virheettömiä, ja että toimitus on sisältänyt kaikki tilatut tuotteet. Mikäli asiakas havaitsee, että toimitetussa tuotteessa on virhe tai että tilaus on muutoin virheellinen, asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä HotelCompin asiakaspalveluun, info@hotelcomp.fi. Asiakkaan reklamointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotteessa katsottaisiin olevan virhe, vaan virhe ja virheen seuraamukset määräytyvät Suomen kauppalain (355/1987) nojalla.

Maksutavat ja -ehdot

Laskutus tapahtuu verkkolaskulla tai sähköpostitse toimitettavalla PDF-laskulla. Maksuehto 14 päivää laskun päiväyksestä, viivästyskorko 8 %. PoMa Group Oy:llä on oikeus periä laskutuksesta aiheutuvat käsittelykulut asiakkaalta. Leasingrahoituksissa noudatetaan rahoitusyhtiön maksu- ja muita sopimusehtoja. Kaupan tekeminen leasingrahoituksella edellyttää rahoitusyhtiön hyväksyntää.

Omistuksenpidätys

PoMa Group Oy pidättää omistusoikeuden tuotteisiin, kunnes se on vastaanottanut kaikki tilattuja tuotteita koskevat maksut täysimääräisinä. Lisäksi PoMa Group Oy pidättää oikeuden soveltuvan lainsäädännön mukaisesti keskeyttää tai lopettaa tuotteiden käyttö, estää tuotteiden toimittaminen

sekä ottaa tuotteet uudelleen haltuunsa (tai ohjeistaa kolmannen osapuolen ottamaan tuotteet haltuun), mikäli asiakas ei ole suorittanut maksuja tai jos asiakkaan luottokorttiyhtiö kieltäytyy mistä tahansa syystä suorittamasta maksua tai vaatii PoMa Group Oy:tä palauttamaan tuotteista vastaanotetun maksun.

Vaihto- ja palautusoikeus

HotelCompilta tilatuilla tuotteilla ei ole yleistä vaihto- tai palautusoikeutta. PoMa Group Oy kuitenkin voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, yksittäistapauksessa hyväksyä tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen. Ongelmatilanteessa asiakkaan on otettava yhteys HotelComp -verkkokaupan asiakaspalveluun.

Mikäli PoMa Group Oy on hyväksynyt tuotteen vaihtamisen tai palauttamisen, asiakkaan on toimitettava, vaihdettava tai palautettava tuote käyttämättömänä, alkuperäisessä kunnossa PoMa Group Oy:n ilmoittamaan osoitteeseen viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua erillisestä sopimisesta.

Tuotteiden takuu

PoMa Group Oy myöntää HotelCompilta ostettujen tuotteille seuraavanlaiset takuut:

Pienet sähkötuotteet. Takuu 12kk.

Televisoissa ja infonäytöissä normaali takuu on 36kk ellei takuuaikaa ole erikseen sovitusti pidennetty. Hotellitelevisiotarvikkeissa takuu on 12kk.

Joustinsänkyjen ja -patjojen joustinlangoille sekä joustinsänkyjen rungoille 10 vuoden takuun seuraavin ehdoin. Takuun perusteella PoMa Group Oy vastaa joustinlangan katkeamisesta ja joustinsängyn rungon kestävyydestä. Takuu ei kata vaurioita, joiden voidaan katsoa aiheutuneen tuotteen käyttämisestä epänormaalilla tavalla. Takuu ei kata normaalia kulumista, millaiseksi katsotaan joustinpatjan litistyminen enintään 20 millimetrillä ja jouston väheneminen enintään 20 prosentilla.

Takuu raukeaa, jos asiakas korjauttaa tuotetta muutoin kuin PoMa Group Oy:n myötävaikutuksella. PoMa Group Oy:lle ei synny takuuseen perustuvaa virhevastuuta, jos saatetaan todennäköiseksi, että tavaran huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta asiakkaan puolella olevasta seikasta.

PoMa Group Oy ei myönnä muille tuotteille minkäänlaisia takuita, vaan tuotteet ja palvelu myydään sellaisina kuin ne ovat.

Vahingonkorvaus

PoMa Group Oy ei vastaa PoMa Group Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen tai näiden ehtojen perusteella asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Välittömien vahinkojen osalta PoMa Group Oy:n vahingonkorvausvastuu on rajoitettu viallisen tuotteen arvoon.

Ylivoimainen este

PoMa Group Oy noudattaa ehtojen mukaisia velvollisuuksia siinä määrin kuin sitä kohtuudella voidaan vaatia. PoMa Group Oy ei kuitenkaan vastaa sellaisista mahdollisista tuotteiden virheellisyyksistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat PoMa Group Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (ylivoimainen este). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä mahdolliset häiriöt kuljetuksissa. Viivästymistilanteessa PoMa Group Oy pyrkii kuitenkin palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se tilanteen mukaan on mahdollista.

Muutokset ehtoihin

PoMa Group Oy:llä on oikeus, milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutetut ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun PoMa Group Oy on ilmoittanut muuttuneista ehdoista ja asiakas on tämän jälkeen ensimmäisen kerran käyttänyt HotelComp -verkkokauppaa tai vahvistanut suoraan myyntipalvelun kautta tulleen tilauksen

Ehtojen voimaantulo

Nämä ehdot tulevat voimaan 20.9.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu

HotelComp -verkkokauppaan ja suoraan myyntipalvelun kautta tulleisiin tilauksiin ja näiden ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin ehtoihin sovelletaan kauppalakia (355/1987) siltä osin, kun näissä ehdoissa ei ole sovittu muunlaisia ehtoja. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomessa.

Asiakaspalvelu

Kysymyksissä ja ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä HotelComp -verkkokaupan asiakaspalveluun joko puhelimitse 020 127 8870 tai sähköpostitse info@hotelcomp.fi.